Berättelsen är din, 2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                         

Konstnärligt gestaltningsuppdrag till Hällskriftsgatans förskola på uppdrag av Göteborg stad. Material bemålat aluminium.  

 

Sammanlagt 12 udda mindre figurer utplacerade på en bergskulle som ett upptäckarstråk. Två skulpturer är placerade i skolan allrum, därifrån kan man också se skulpturerna ute genom ett stort fönsterparti.  

                                                                                            

                                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

offentliga uppdrag<<

 

startsida<<

 

  Kristina Schmid © 2013/BUS               -