and being confused is an exercise, 2005

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med inbyggd musik, mossa, supersculpey, kläder, 110x 70cm.                           Sand, supersculpey, kläder, slagruta, 130x40cm

                

 

tillbaka <<<                   

 

 

 

                     Kristina Schmid © 2009/BUS