Berättelsen är din, 2012

<<<Startsida                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Konstnärligt gestaltningsuppdrag  på uppdrag av Göteborgs stad.

Placering Hällskriftsgatans förskola, ute på berget bakom förskolan, samt

inne i förskolans allrum.

Material bemålat aluminium.

 

Sammanlagt 12 udda mindre figurer och objekt utplacerade i en bergskulle

som ett upptäckarstråk.                                                                                                                                

 

 

 

     

 

 

 

 

                                                                                            

                                                                                                                                           

  

 

   

 

Två skulpturer är placerade inne i skolans allrum, därifrån kan man se skulpturerna

ute genom ett stort fönsterparti.                 

 

offentliga uppdrag<<<

 

startsida<<<

 

 

 

 

 

 

 

                                                              Kristina Schmid © 2013/BUS               -