Kring en linje2005 

Färgfotografi på mdf, 30x30 cm, upplaga 3.

Väggfast skulptur.

Kristina Schmid © 2009/BUS

 

 

Serie i tretton delar där man följer en linje och hur den transformeras, för att slutligen med skulpturen suddas ut. 

 

 

 

                        

 

 

 

                        

 

 

 

                        

 

 

 

 

                        

 

 

 

                        

 

 

 

                        

 

 

 

                        

 

 

 

                        

 

 

 

 

                            

 

 

 

                                 

 

 

 

                         

 

 

 

                                                       

 

 

                       tillbaka<<<